понеделник, 2 април 2018 г.

Торкрет бетон върху секантни пилоти обект "Адванс Бизнес Център"


Торкрет бетон върху секантни пилоти - Адванс Бизнес Център

Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни полагане на торкрет бетон върху секантни пилоти на обект "АДВАНС БИЗНЕС ЦЕНТЪР" - кв. Младост, гр.София.
Извършено е полагане на торкрет бетон върху секантни пилоти с функция като основа за полагане на хидроизолация по стените на изкопа. Положеният торкрет бетон отговаря на изисканите критерии за постигане на здрава, гладка и равна основа, подходяща за полагане на хидроизолация. Възложените строително монтажни работи са изпълнени качествено и в срок.
Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

Няма коментари:

Публикуване на коментар