петък, 25 ноември 2016 г.

Конструктивно укрепване чрез торкретиране на 142-ро ОУ "Веселин Ханчев" - Красно село

Екипът на нашата фирма извърши частично укрепване на основите чрез полагане на торкрет бетон по метода на сухо торкретиране. Торкретирането е изпълнено с професионални торкрет машини и висококвалифициран персонал. Извършено е укрепване на предварително обрушена, армирана чрез анкериране основа и положен сух торкрет.
 За време на дългогодишната експлоатация на сградата и влиянието на атмосферните явления са само част от факторите които водят до отслабване на конструкцията и основите.
 "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.