понеделник, 5 септември 2016 г.

Укрепване с торкрет бетон на 25 ОУ "Д-р Петър Берон" - Красно село

Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД извърши професионално и в срок укрепване чрез торкретиране със сух торкрет на 25 ОУ "Д-р Петър Берон", район Красно село, гр.София.

За времето на експлоатация сградата е изложена на неблагоприятни атмосферни влияния довели до деградиране на основите, което води до необходимостта от укрепване.

Укрепването е изпълнено по метода на сухо торкретиране, положен с професионални торкретиращи машини.
В процеса на изпълнение на укрепване чрез торкрет ботон на сградата на 25 ОУ "Д-р Петър Берон", район Красно село, ул.Балканджи Йово, гр.София са извършени следните дейности:


  • Заздравяване и усилване чрез полагане на торкрет бетон на стени на физкултурен салон. Укрепване на външни и вътрешни армирани тухлени стени.
  • Заздравяване и усилване чрез полагане на торкрет бетон върху армирани тухлени стени в крило Б. Торкретирането е извършено двустранно.
  •  
  • Заздравяване и усилване чрез полагане на торкрет бетон при усилени елементи на крило А и крило Б
  •  
  • Изграждане на машинна подова циментова замазка.
"Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.