четвъртък, 19 ноември 2015 г.

Машинни подови циментови замазкиДАНЕВ СТРОЙ ЕООД  изпълнява професионално полагане на машинни подови циментови замазки с турбозол. Фирмата разполага със собствени машини-турбозоли, извършва машинно шлайфане на замазката с професионални хеликоптери.Нашите висококвалифицирани специалисти с опит изпълняват всеки проект ефективно и качествено. Залагаме на доказани на пазара материали съобразени с изискванията и очакванията за нашите клиенти и гарантираме желания краен резултат.Предлагаме неангажиращ оглед на обекта в удобно за Вас време.Работим в цялата страна.ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !

Направа на шлайфан бетон

Шлайфания бетон е подова настилка на бетонова основа с значителна якост и висока износоустойчивост, затова е предпочитана подова настилка за промишлени халета, складови помещения,надземни и подземни паркинги, супермаркети, магазини, рампи, площадки, домове. Шлайфаната бетонова настилка е най-практичната подова настилка и има широко приложение както за вътрешно, така и за външно ползване. В някои случаи шлайфания бетон е задължителна подова настилка.
Подготовка на основата
Основата на която предстои полагане на бетонова настилка е предварително подготвена. Тя е почистена, изравнена и положено полимерно лепило за връзка стар - нов бетон. След извършен монтаж на еластичен отделител по стени и колони се пристъпва към монтаж на армировъчна заварена мрежа.
Полагане на бетонната смес
Направата на качествена бетонна настилка най - вече зависи от вложените материали - армировка и бетонна смес. Според вида на заварената мрежа и класа на бетона се определя и характеристиката на бетонната плоча. Използваната бетонна смес обикновено е клас B25, но при под с по - високо натоварване е препоръчително клас B30. Бетонната настилка с вложени полиепропиленови фибри е дисперсно армирана и придобива по-висока  водонепропускливост, удароустойчивост, мразоустойчивост и повишава нейните експлоатационни характеристики. Машинното непрекъснато бетониране е необходимо и осигурява прецизно нивелиране и уплътняване на цялата площ с което се постига по - добър краен резултат.
Полагане на повърхностен втвърдител, шлайфане и полиране
В направата на индустриални подови настилки важен момент от процеса на изграждане е полагане на повърхностен втвърдител, шлайфане и полиране. Машинната обработка се извършва с помощта на специализирана техника - хеликоптери в строго определен момент и степен на втвърдяване на бетона. Ранното шлайфане на бетонната повърхност води до денивелация, а при късното шлайфане се получават локални пресъхвания. Затова голяма важност при изграждане на подовата настилка да се спази непрекъсността на процеса, времето на втвърдяване на бетонната смес, полагането на повърхностния втвърдител и климатичните условия.
Полагане на импрегниращо покритие
След извършено машинно шлайфане, за защита на бетоновата повърхност се пристъпва към полагане на импрегниращо покритие. Импрегнирането трябва да бъде равномерно с необходимата дебелина. След извършено импрегниране новата бетонна настилка е уплътнена, водонепропусклива, устойчива срещу надиране и механично изтриване, предотвратява развитието на бактерии, плесени и появата след време на петна.
Изрязване на привидни фуги
Последна стъпка в изграждане на шлайфана бетонова настилка е изрязване на фуги и запълване с полиуретанов пълнител с цел предотвратяване от появата на пукнатини в следствие на изменения предизвикани от съсъхване или температурни разлики.
Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД изпълнява професионално изграждане на шлайфана подова настилка. Фирмата разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

понеделник, 9 ноември 2015 г.

Строителна фирма Данев Строй ЕООД : Укрепване на свлачищни участъци от екипа на "ДАНЕВ...

Строителна фирма Данев Строй ЕООД : Укрепване на свлачищни участъци от екипа на "ДАНЕВ...: Фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни своя нов проект "Аварийно укрепване на свлачищни участъци по общински път Вълкосел-Сатовч...

Укрепване на свлачищни участъци от екипа на "ДАНЕВ СТРОЙ" ЕООД

Фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни своя нов проект "Аварийно укрепване на свлачищни участъци по общински път Вълкосел-Сатовча-Кочан-Жижево при km 2+050, община Сатовча".
Изпълнените укрепителни мероприятия извършени от нашия екип се състоят в полагане на торкрет бетон по свлачищен участък развит под пътното платно - единствена пътна връзка с.Кочан - с.Жижево.
Укрепване чрез торкретиране по мокър способ с цел предотвратяване от свлачищни процеси и опасност от пълно прекъсване на единствена пътна връзка между двете села. Възложител на проекта е фирма "Агромах Роуда" ЕООД.

Нашата фирма разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.