петък, 8 юни 2018 г.

Укрепване на виадукти с торкрет бетон на АМ "Хемус"

Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни качествено и в срок "Аварийни ремонтни строителни работи по виадуктите при км. 35+760 и км. 37+520 на АМ "Хемус".
Възложените строително - ремонтни дейности включват възстановяване на виадуктите чрез торкрет бетон. За целта е извършено укрепване на виадукти с торкрет бетон по сух способ. Положен е сух торкрет на предварително обрушена и почистена основа, бластирана и армирана повърхност.
Нашият екип от специалисти се справи професионално, изпълни качествено и в срок торкретиране на виадуктите. Справи се с неблогоприятните метеорологичните усковия и работата на голяма височина. За изпълнение на проекта фирма "Данев Строй" ЕООД ползва собствена професионална техника.
"Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.петък, 11 май 2018 г.

Армиран торкрет бетон - Метростанция 17 кв. Овча купелЕкипът на строителна фирма Данев Строй ЕООД извърши укрепване с армиран торкрет бетон на обект  "РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ – МЕТРОСТАНЦИЯ 17, район Овча купел, ул.Братя Прошек, гр.София.“
Във връзка с разширение на метрото в гр.София, строителна фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни укрепващи строително ремонтни работи при строителството на МС 17
, част от третия лъч на метрото.
В изпълнение на проекта, нашият екип от професионалисти, изпълни качествено и в срок укрепване с монтаж на армирана мрежа чрез анкери и полагане на торкрет бетон по сух способ.
"Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

понеделник, 2 април 2018 г.

Торкрет бетон върху секантни пилоти обект "Адванс Бизнес Център"


Торкрет бетон върху секантни пилоти - Адванс Бизнес Център

Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни полагане на торкрет бетон върху секантни пилоти на обект "АДВАНС БИЗНЕС ЦЕНТЪР" - кв. Младост, гр.София.
Извършено е полагане на торкрет бетон върху секантни пилоти с функция като основа за полагане на хидроизолация по стените на изкопа. Положеният торкрет бетон отговаря на изисканите критерии за постигане на здрава, гладка и равна основа, подходяща за полагане на хидроизолация. Възложените строително монтажни работи са изпълнени качествено и в срок.
Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.