вторник, 16 май 2017 г.

ТОРКРЕТ - Укрепване на изкопи чрез торкретиране от Данев Строй ЕООД

ТОРКРЕТ - Укрепване на изкопи чрез торкретиране от Данев Строй ЕООД

Торкрет бетон - укрепване на канал със сух торкрет от Данев Строй ЕООД

ТОРКРЕТ - укрепване чрез торкретиране, сух торкрет - Данев Строй ЕООД