петък, 25 ноември 2016 г.

Конструктивно укрепване чрез торкретиране на 142-ро ОУ "Веселин Ханчев" - Красно село

Екипът на нашата фирма извърши частично укрепване на основите чрез полагане на торкрет бетон по метода на сухо торкретиране. Торкретирането е изпълнено с професионални торкрет машини и висококвалифициран персонал. Извършено е укрепване на предварително обрушена, армирана чрез анкериране основа и положен сух торкрет.
 За време на дългогодишната експлоатация на сградата и влиянието на атмосферните явления са само част от факторите които водят до отслабване на конструкцията и основите.
 "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

понеделник, 5 септември 2016 г.

Укрепване с торкрет бетон на 25 ОУ "Д-р Петър Берон" - Красно село

Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД извърши професионално и в срок укрепване чрез торкретиране със сух торкрет на 25 ОУ "Д-р Петър Берон", район Красно село, гр.София.

За времето на експлоатация сградата е изложена на неблагоприятни атмосферни влияния довели до деградиране на основите, което води до необходимостта от укрепване.

Укрепването е изпълнено по метода на сухо торкретиране, положен с професионални торкретиращи машини.
В процеса на изпълнение на укрепване чрез торкрет ботон на сградата на 25 ОУ "Д-р Петър Берон", район Красно село, ул.Балканджи Йово, гр.София са извършени следните дейности:


  • Заздравяване и усилване чрез полагане на торкрет бетон на стени на физкултурен салон. Укрепване на външни и вътрешни армирани тухлени стени.
  • Заздравяване и усилване чрез полагане на торкрет бетон върху армирани тухлени стени в крило Б. Торкретирането е извършено двустранно.
  •  
  • Заздравяване и усилване чрез полагане на торкрет бетон при усилени елементи на крило А и крило Б
  •  
  • Изграждане на машинна подова циментова замазка.
"Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

сряда, 8 юни 2016 г.

Машинна подова замазка на обект "Офис сграда бул.Пушкин"

Полагане на пясъчно - циментова замазка в офис сграда на бул. Пушкин

"Данев Строй" ЕООД извърши полагане на машинна подава замазка на обект "Офис сграда на бул.Пушкин, гр,София". За направата на подовата настилка е извършено нанасяне на пясъчно - циментова замазка, изравняване и машинно шлайфане с хеликоптер.
Нашата фирма разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

Направа на шлайфан бетон на паркинг бул.Ал.Малинов 87

Строителна фирма Данев Строй ЕООД изпълни качествено и в срок своя нов обект "Направа на индустриална бетонна настилка - шлайфан бетон на паркинг в гр.София, бул.Ал.Малинов 87". За направата на шлайфаната подова настилка се извърши премахване на паркинг тела, подготовка и монтаж на армираща мрежа. Изпълнението на бетонната настилка се извърши по технология за направа на шлайфан бетон, заложени са качествени материали съобразени с изискванията. Нашата фирма разполага със висококвалифицирани специалисти с опит в изграждането на бетонни настилки тип шлайфан бетон, ресан бетон и щампован бетон.
Нашата мисия е да осигурим професионализъм и качество в изпълнение на всеки зададен проект, да съобразим изискванията и желанията на клиента и оправдаем тяхното доверие. ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !

Изграждане на бетонно корито в еко ферма с. Еремия


За нуждите на еко ферма в с. Еремия, екипът на строителна фирма Данев Строй ЕООД извърши изграждане на бетонно корито на езеро. Технологията на изграждане на стоманено - бетонни корита и басейни се извърши по метода на пръскан бетон, който позволява изграждане на различни форми и нестандартни решения. Нашия екип се справи професионално с поставената задача и я изпълни в срок.
Нашата мисия е да осигурим професионализъм и качество в изпълнение на всеки зададен проект, да съобразим изискванията и желанията на клиента и оправдаем тяхното доверие. ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !
Укрепване на стари сгради от Данев Строй ЕООД

 Фирма "Данев Строй " ЕООД изпълни в срок своя нов проект "Укрепване на стара сграда в центъра чрез торкретиране". Целта на проекта е заздравяване на конструкцията на старата сграда с торкрет. Полагане на торкрет бетона се извърши по сух способ. Екипът демонстрира професионализъм при изпълнение на проекта и местонахождението на сградата, която се намира в малките и тесни улици в центъра на столицата. С така направеното укрепване и реконструкция се удължава живота на сградата и се осигурява безопасността на обитателите и.
Фирма "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.


Транспортиране на бетон на трудно достъпни места

Фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни транспортиране на бетон със стационарна бетон помпа на трудно достъпни места. За изливане на бетонната смес е стационирана бетон помпа и монтиран тръбен път с дължина от 65 м. Екипът се справи професионално с поставената задача, въпреки лошите метеорологични условия и трудното тресе.
Нашата мисия е да осигурим професионализъм и качество в изпълнение на всеки зададен проект, да съобразим изискванията и желанията на клиента и оправдаем тяхното доверие. ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !

сряда, 11 май 2016 г.

Укрепване на изкопи от Данев Строй ЕООД

Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни торкретиране с цел укрепване на строителен изкоп при строеж на офис сграда в местност "Кръстова вада", бул."Черни Връх", гр.София. Извършено е укрепване чрез торкретиране на суха торкретна смес.
"Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

Машинна подова замазка от Данев Строй ЕООД


Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни професионално, качествено и в срок полагане на машинна подова замазка на новострояща се офис сграда в гр.София, ул.Шар планина № 33. За качествено изпълнение на задача са използвани доказани на пазара материали, собствени технически средства - машини за полагане на замазка  "турбозоли" и висококвалифициран персонал, което ни позволява да изпълним всеки проект ефективно и професионално.
Нашата мисия е да осигурим професионализъм и качество в изпълнение на всеки зададен проект, да съобразим изискванията и желанията на клиента и оправдаем тяхното доверие. ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !

четвъртък, 7 април 2016 г.

Укрепване на скат

Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни своя нов проект "Укрепване на скат на кариера за инертни материали с. Шишманци". Извършено е предварително обрушване и отстраняване на нестабилни скални късове, измиване и полагане на мрежа чрез анкериране.
Укрепването е извършено чрез полагане - впръскване на торкрет разтвор на няколко пласта. Възложител на проекта е Холсим кариерни материали Пловдив АД.
Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

Изпълнение на индустриални фугови бетонни настилки

Данев Строй ЕООД завърши своя нов проект "Изпълнение на индустриални фугови бетонни настилки тип шлайфан бетон". индустриална бетонна настилка са подземни гаражи и рампа. Изграждане на шлайфана настилка включва редица операции които са стриктно спазени с цел получаване на качествена бетонова настилка. В проекта залагаме на доказани на пазара строителни материали и висококвалифицирана работна ръка с което гарантираме за качествено изпълнение на възложения проект.
Обекта на проекта е луксозна офис сграда на бул. Пушкин, гр.София. Целта на изпълнението на
Възложител на проекта е фирма "ОПЕНКОД СИСТЕМС" ООД, наш дългогодишен партньор,който за пореден път се довери на нашия екип. ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !
Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

Укрепване на стари сгради

Много сгради не са поддържани правилно от техните собственици. Влиянието на атмосферните явления са само част от факторите които допринасят за тяхното рушене и отслабване.
На пръв поглед малки повреди могат да доведат до значителни и скъпи ремонти.  Понякога дефектите и повредите по сградата водят до отслабване на конструкцията и се налага спешно укрепване на сграда, подсилване и заздравяване.
При адекватно и професионално укрепване и заздравяване на сградата, животът на сградата се увеличава значително.
 Проучването на състоянието на даден обект е първата стъпка към укрепването. С него се разбира реалното състояние на сградата и какви интервенции ще се извършат. Набелязаните методи на възстановяване трябва да отговарят и да са съвместими със съществуващата конструкция.

За заздравяване на зидани и стомонобетонни конструкции се използва торкрет бетон и се полага на вертикални и хоризонтални повърхности, колони, греди, плочи и други елементи.
Метода на укрепване с торкрет бетон е с предимство пред други методи, защото не е необходимо от направата на кофраж, изливане на бетон и уплътняване на бетона. Впръскването на торкрета става с мощна струя което води до добра свръзка със старата конструкция.
Торкрет бетона позволява да се изпълни и с по-голяма дебелина с което се постига изравняване на съществуващата конструкция.

 Фирма "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.