вторник, 5 август 2014 г.

Строителна фирма Данев Строй ЕООД : Измазване на стени и тавани с гипсова мазилка

Строителна фирма Данев Строй ЕООД : Измазване на стени и тавани с гипсова мазилка: През последните години гипсовите мазилки се използват все по-често в жилищното строителство. Мазилките създават здравословен климат и дават...

Измазване на стени и тавани с гипсова мазилка

През последните години гипсовите мазилки се използват все по-често в жилищното строителство. Мазилките създават здравословен климат и дават на инвеститорите много възможности за довършване на интериора. Защо гипс? Защо гипсова мазилка? Защото гипсът е силно хигроскопичен материал, което означава, че може да поеме влага, да я натрупва и при необходимост да я излъчва. В резултат се постига оптимална влажност на помещението. Освен това гипсът приема температурата на околната среда, което придава вътрешна уютна атмосфера. Тези свойства на гипса позволяват на гипсовата мазилка да създадат приятен, здравословен климат на интериора. Машиннитe гипсови мазилки на пазара създават много възможности за оформяне на повърхностите на стени и тавани. Може да се постигне гладка, филцована или структурирана повърхност, отговаряща на предпочитанията на всеки инвеститор

 

Подготовка на основата преди нанасяне на мазилката

Обработката на основата е едно от най-съществените действия, което трябва да бъде извършено преди започване на нанасянето на машинната мазилка. Гипсовите и варо-циментовите мазили могат да бъдат нанасяни върху всички обичайни основи за мазилки.
С оглед на сцеплението трябва да се прави разлика между основите на обикновени и силикатни тухли, кухи и голямоформатни керамични тела, хигроскопичен бетон. Според тези дадености се определя видът гипс, начинът на работа и предварителната подготовка на основата.
Правилното обработване на основата оказва непосредствено влияние на мазилката, както и върху качеството на нейната повърхност.Всички мазилкови основи трябва да бъдат сухи, не замръзнали, стабилни, обезпрашени, почистени от остатъци от бои и други замърсявания.
 

Подготвяне на машинните смеси на мазилките

                      
Всички гипсови мазилки са еднослойни, което както самото наименование показва, означава че се нанасят на един слой. Същото е  и с машинните мазилки. Подготвянето и нанасянето на материалите се извършва със специални машини за гипсови мазилки, което намалява значително времетраенето, както и разходите за труд.
Консистенцията на разтвора при нанасянето трябва да бъде относително рядка. Максималната плътност на мазилката на таваните не може да превишава 15 - 20 mm


             

Нанасяне на гипсови и вароциментови  мазилки


Независимо от начина на нанасяне на гипсовите мазилки върху стената или тавана, технологията за завършване на повърхността е една и съща. За първоначално изравняване на грунда се използва мастар (тип "Н"), който се използува под неголям ъгъл по отношение на основата. Гипсовата мазилка се нанася на стената на хоризонтални ивици с помощта на мазаческата дюза на машината- турбозол.
След нанасяне на гипсовата мазилка се извърша контролно измерване на измазаната повърхност с нивелир. В случай че отклоненията от вертикалата или равнината на повърхсността са трърде големи, е необходимо да се добави съответното количество пресен разтвор.

Изравняване на повърхностите на гипсовите мазилки


Изравняването на измазаните повърхности трябва да започне в момента, в който в гипса започва фазата на първоначално съединяване. Това става чрез трапецовиден мастар.
Изтъняването на гипсовата и варо-циментовата мазилка изисква голям опит и е един от най-трудните елементи от обработването на мазилката.