четвъртък, 7 април 2016 г.

Укрепване на скат

Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни своя нов проект "Укрепване на скат на кариера за инертни материали с. Шишманци". Извършено е предварително обрушване и отстраняване на нестабилни скални късове, измиване и полагане на мрежа чрез анкериране.
Укрепването е извършено чрез полагане - впръскване на торкрет разтвор на няколко пласта. Възложител на проекта е Холсим кариерни материали Пловдив АД.
Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

Изпълнение на индустриални фугови бетонни настилки

Данев Строй ЕООД завърши своя нов проект "Изпълнение на индустриални фугови бетонни настилки тип шлайфан бетон". индустриална бетонна настилка са подземни гаражи и рампа. Изграждане на шлайфана настилка включва редица операции които са стриктно спазени с цел получаване на качествена бетонова настилка. В проекта залагаме на доказани на пазара строителни материали и висококвалифицирана работна ръка с което гарантираме за качествено изпълнение на възложения проект.
Обекта на проекта е луксозна офис сграда на бул. Пушкин, гр.София. Целта на изпълнението на
Възложител на проекта е фирма "ОПЕНКОД СИСТЕМС" ООД, наш дългогодишен партньор,който за пореден път се довери на нашия екип. ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !
Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

Укрепване на стари сгради

Много сгради не са поддържани правилно от техните собственици. Влиянието на атмосферните явления са само част от факторите които допринасят за тяхното рушене и отслабване.
На пръв поглед малки повреди могат да доведат до значителни и скъпи ремонти.  Понякога дефектите и повредите по сградата водят до отслабване на конструкцията и се налага спешно укрепване на сграда, подсилване и заздравяване.
При адекватно и професионално укрепване и заздравяване на сградата, животът на сградата се увеличава значително.
 Проучването на състоянието на даден обект е първата стъпка към укрепването. С него се разбира реалното състояние на сградата и какви интервенции ще се извършат. Набелязаните методи на възстановяване трябва да отговарят и да са съвместими със съществуващата конструкция.

За заздравяване на зидани и стомонобетонни конструкции се използва торкрет бетон и се полага на вертикални и хоризонтални повърхности, колони, греди, плочи и други елементи.
Метода на укрепване с торкрет бетон е с предимство пред други методи, защото не е необходимо от направата на кофраж, изливане на бетон и уплътняване на бетона. Впръскването на торкрета става с мощна струя което води до добра свръзка със старата конструкция.
Торкрет бетона позволява да се изпълни и с по-голяма дебелина с което се постига изравняване на съществуващата конструкция.

 Фирма "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.