понеделник, 23 февруари 2015 г.

Укрепване с торкрет бетон при саниране

Укрепване при саниране

Санирането на първите панелни сгради вече започва, а с това и въпросите какво включва безплатното саниране? Всички собственици и обитатели на панелни апартаменти трябва да са сигурни че след извършеният ремонт на сградата ще се намалят сметките за отопление и охлаждане, ще се отстранят течовете, демонтира старата дограма с нова, ще се удължи живота на сградата и като цяло ще живеят в едно по - уютно място.
Правила при саниране по национална програма за енергийна ефективност
Предвиденото саниране ще бъде безплатно само тогава когато се изпълнят всичко критерии от страна на създаденото сдружение от собствениците на панелни сгради. С цел удължаване на срока на конструктивната устойчивост на блока се извършва обследване, установяване на действителното състояние на блока и издаване на указания и мерки за укрепване
  • При отстранени панели от собственици с цел разширяване на обитаемата площ е наложително възстановяване на същите за тяхна сметка.
  • При належащи ремонти по носещи панели собствениците трябва да осигурят възможност за това, като се има в предвид че вътрешния ремонт на жилището не се покрива от програмата.
  • При предписани мерки за подмяна на вертикални щрангове и инсталация за ток, в тези случаи първо ще се подменят, а след това ще се извършва изолирането.
Ако собствениците не желаят да се извърши предписаното укрепване на основите и панелите на блока, отпадат от проекта и се заплаща процедурата по изготвяне и издаване на технически паспорт на сградата.
Защо е необходимо укрепване на панелните сгради ?
Дългият срок на експлоатация при което липсва каквато и да е поддръжка, прави тези блокове опасни за обитателите си. Честите течове от покривите, наводнения на мазетата, масово отстраняване на части от панелите при зазиждане на балконите, довежда до отслабване на конструкцията и основите на блока и в последствие до фатални последици при евентуални непредвидени форсмажорни обстоятелства. Затова е важно първо укрепване при саниране с фундиране на основите с цел укрепване на конструкцията, полагане на торкрет бетон - торкретиране и постигане на цялостна реконструкция на старите панелни основи. Цялата техническа характеристика на сградата е описана в техническият паспорт, документ който всяка една сграда трябва да притежава по края на годината.