четвъртък, 7 април 2016 г.

Укрепване на скат

Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД изпълни своя нов проект "Укрепване на скат на кариера за инертни материали с. Шишманци". Извършено е предварително обрушване и отстраняване на нестабилни скални късове, измиване и полагане на мрежа чрез анкериране.
Укрепването е извършено чрез полагане - впръскване на торкрет разтвор на няколко пласта. Възложител на проекта е Холсим кариерни материали Пловдив АД.
Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

Няма коментари:

Публикуване на коментар