вторник, 27 октомври 2015 г.

Саниращи операции с торкрет на тухлена стена в 139 ОУ "Захарий Круша" - София

Строителна фирма "Данев Строй " ЕООД приключи със своя нов проект - саниращи операции на тухлена стена в 139 ОУ "Захарий Круша"- гр.София.
В следствие на дългогодишна експлоатация се наблюдава отслабване на стари тухлени стени, а с това и нарушаване на цялостта на сградата. С цел заздравяване и укрепване се пристъпва към саниращи операции. Укрепващите операции на съществуваща тухлена стена включва обрушване, анкериране на основата чрез набиване на армировъчни пръти, монтаж на армирана мрежа и полагане на торкретбетон с полимерни фибри.
Торкретбетона е положен по метода на сух торкрет. Техниката на торкретиране има извънредно високо уплътняване, поради пръскане на торкретната смес под високо налягане.
Нашата фирма разполага със собствена специализирана техника, висококвалифициран персонал и опит, което ни позволява да изпълняваме всеки проект ефективно и качествено.

Няма коментари:

Публикуване на коментар