понеделник, 12 януари 2015 г.

Торкрет бетон

Полагане на торкрет бетон се изпълнява за укрепване на изкопи, склонове, изграждане на железобетонни конструкции, тунели, мостове, скали, канали, укрепване на стари сгради с наличие на пукнатини и кухини в основите, изграждане на басейни и др. Технологията на нанасяне на торкрет бетон е позната с името торкретиране.
Технологията торкретиране се изпълнява върху различни повърхности - тухла, бетон, камък, скални, армирани и др. повърхности. Всички повърхности трябва да бъдат предварително подготвени с отстраняване на прах, соли, сажди, масла, при метални конструкции отстраняване на корозия, при гладки бетонови настилки насичане на основата, добре измита и изсъхнала, при ронлива и стара основа премахване на повреден слой до появата на здрав слой, при стари армирани покрития отстраняване на корозия и усилване при необходимост. Правилната подготовка е изключително важен процес, защото от това зависи издръжливостта на положение торкрет бетон. Торкретирането при необходимост се изпълнява на няколко слоя, като всеки следващ слой се полага след изсъхване на предходния слой. С помощта на метална игла се определя дебелината на всеки положен пласт в процеса на полагане.
Торкретирането може да бъде със сух и мокър торкрет.
Сухия торкрет се изпълнява със суха смес - ситнозърнест бетон избутан от сгъстен въздух със силно налягане към основата на дюзата, където се смесва с воден разтвор и се изпръсква върху обработваната основа. Подаването на материала се изпълнява от големи разстояния, нанася се дебел слой и не е необходимо предварително грундиране или полагане на спойващи вещества.
Мокрия торкрет представлява полагане на готова бетонна смес. Транспортира се чрез помпа до дюзата избутва се от сгъстен въздух подаван към дюзата и се изпръсква върху обработваната основа. Предимството на този метод е заглаждане при необходимост и се генерира по малко прах в процеса на полагане.
Фирма "Данев Строй" ЕООД предлага професионално торкретиране, разполага със специализирани торкрет машини, обучен персонал за работа, отговорни и висококвалифицирани специалисти в строителната и строително ремонтната дейност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар