петък, 16 октомври 2015 г.

Укрепване на строителен изкоп - торкретиране - бул.България - АРГОГРУП ЕКЗАКТ ООД

Строителна фирма "Данев Строй" ЕООД извърши частично укрепване на строителен изкоп за предстоящ строеж на обект: "Жилищна сграда с магазини, подземни гаражи и помещение за трафопост; Местонахождение бул."България" № 106, район "Витоша", гр.София. Укрепване и обезопасяване на строителния изкоп се извърши чрез доставка и полагане на торкрет бетон по метод на торкретиране - мокър способ. В реализация на конкретния проект фирма "Данев Строй" ЕООД е подизпълнител на строителна фирма "Аргогруп Екзакт"ООД.

Няма коментари:

Публикуване на коментар